מיומנויות להתנהלות בארגון

עד לפני שנים לא רבות, די היה להיות עובד מסור ומקצועי ,בעל אורח רוח. ככזה היה העובד מתקדם אט בביטחון בתפקידיו ובשכרו.

המציאות השתנתה מאוד ועל עובדים להוכיח עצמם מחדש כל הזמן, בנוסף להיותם מקצועיים עליהם להיות מסוגלים להתנהל במציאות משתנה,

דינאמית ובארגונים המכילים מספר דורות בעלי מאפיינים שונים.

חוסר הביטחון התעסוקתי מחייב אותנו לפתח כלים אישיים חדשים לשם שמירה על רלוונטיות.

מטרת מיומנויות ההתנהלות בארגון הינן לתת מענה על צרכים אלו והן מיועדות לכל אותם עובדים אשר הארגון חפץ לשמרם ולמנפם

וכן לשכבות עובדים ומנהלים הזקוקים מעצם תפקידם להשתמש בכלים אלו.

 

פוליטיקה ארגונית

פוליטיקה ארגונית , השלכותיה והשימושים בה.

בכל מקום בו יש יותר משני אנשים מתחילה להיווצר דינאמיקה שניתן לכנותה כפוליטיקה חברתית או ארגונית.

רבים מאתנו מייחסים למושג פוליטיקה ארגונית קונוטציות שליליות.  כיצד ניתן להבין מערכים חברתיים ולמנפם?

איך ניתן להשתמש בכוחות אלו לקידום בונה בארגון? איך יכול המנהל להשתמש במהלכים חברתיים לקדם את העבודה ולקדם את עצמו?

איך להיזהר ממלכודות?

בסדנא נמשיג מהי פוליטיקה ארגונית, נבין את מערך הכוחות ונבחין מהם הסיכונים לעומת פוטנציאל המינוף בשימוש בפוליטיקה הארגונית.

התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות

אין עובד או מנהל שלא חווה התנגדויות מצד עובדים, קולגות והנהלה .

התנגדויות וקונפליקטים הן חלק מחיי הארגון . מיומנויות מניעה וטיפול בהתנגדויות הכרחיות על מנת לקדם תהליכים .

בהימנעות מהתנגדויות ישנו הסיכון שנישאר במקום מתנגד ומקובע.

בסדנא נבין אלו סוגי התנגדויות קיימים ועל איזה צורך הם יושבים אצל הצד המתנגד. נבין את המושגים השונים-קושי, התנגדות, קונפליקט

ובעיית משמעת ונקבל כלים איך לגשת לכל סוג של התנגדות במטרה לפוגגם.

התמודדות עם שינויים

רב בני האדם לא ששים לשינוי, הסיבות הן ברורות, שינוי מהווה איום לתחושת הביטחון ,

מעלה תחושת אי וודאות ודורש שינוי בנורמות ההתנהגות .

אנשים חוששים כי הם עלולים להפסיד . תקופת שינוי מאופיינת  במוטיבציה נמוכה, האטה בתפוקות והיעדרויות.

אנרגיות ארגוניות רבות מתבזבזות על רחשים ושמועות .

מטרת הסדנא היא להבין מה עובר עלינו בזמן שינוי ומה אנו יכולים לעשות על מנת להתקדם לכיוון הרצוי.

איך מתמודדים עם כל שלב בדרך ומה האחריות הניהולית לקידום השינוי הרצוי.