ניהול שירות

המציאות בה פועלים ארגונים הינה תחרותית ומהירה. בתקופה בה ישנה תחרות גדולה במחירים, ידע זמין לכל ,טכנולוגיה מתפתחת במהירות,

אתגרי רגולציה והון אנושי מאתגרים כמעט כל ארגון , השירות הוא הנדבך המבדיל בין ארגונים.

שירות יכול להוות יתרון יחסי של ארגון על פני מתחריו. בעידן של שירות בו אנו נמצאים ,לקוחות מצפים לקבל שירות מצוין זמין, מקצועי ואדיב.

מהם מרכיביו של שירות מצוין? איך מייצרים תפיסת שירות שתחזיק לאורך זמן ותבסס תרבות שירות שורשית?

האם הלקוח תמיד צודק? מה הם הכלים העומדים לרשותנו על מנת להעניק שירות מצוין?

מרכיבי התהליך:

פיתוח תפיסה שרותית , הגדרת אמנת שירות ויישום פרקטי עפ"י הפסיכולוגיה של השירות.

קשרי לקוחות ושימור לקוחות כחלק מתפיסת השירות.

ליווי מנהלים בהטמעת תפיסת השירות וניהול השירות בשטח.

סדנאות שירות מעשיות– בסדנא נתאים מודל שירותי הכולל תסריטי שיחה מותאמים ודרכי מענה לסוגיות נפוצות שעולות בקרב לקוחות,

נתנסה בסימולציות וניצור סטנדרט שירות אחיד.