שינויים בארגון- מדוע חשובה כ"כ תקשורת ישירה בזמן שינוי.

שינויים בארגון- מדוע חשובה כ"כ תקשורת ישירה בזמן שינוי.

גם אתם עומדים לקראת שינוי בארגון? השתנו הדרישות בארגון והצוות מתקשה להתמודד? תכנון תהליך הטמעת השינוי באופן שיטתי ומתחשב.   פעם נתקלתי בטור שעורר בי מחשבות על העבודה הארגונית שלי